Silver Raven, Connecting ExperienceSilver RavenConnecting Experience
You are here: Home > Disclaimer

Disclaimer

Silver Raven draagt zorg voor uw privacy

Wanneer u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze, samen met alle andere persoonlijke gegevens die worden verzameld, zullen worden verwerkt in de database van Silver Raven (divisie van Castelnovo BVBA). De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zij zullen dus enkel worden gebruikt om:

  • u in kennis te stellen van de missies die het meest aansluiten bij uw profiel en verwachtingen
  • uw cv en profiel, na uw uitdrukkelijke toestemming, beschikbaar te stellen aan potentieel geÔnteresseerde opdrachtgvers. Silver Raven deelt enkel die informatie mee, die nodig is voor de selectie van kandidaten, en dit alles rekening houdend met de vertrouwelijkheid van de gegevens.

Als kandidaat verbindt u zich er toe elke wijziging van uw persoonlijke gegevens mee te delen aan Silver Raven.

Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor geeft (bijvoorbeeld per definitie in het kader van uw kandidatuurstelling bij een potentiŽle opdrachtgever). U erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiŽle juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij u berust.

Gegevens updaten of verwijderen? Geen probleem!

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u steeds het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen. Het spreekt vanzelf dat u ook steeds de mogelijkheid hebt om u uit te schrijven door ons per brief of e-mail uw verzoek hieromtrent te laten kennen. Let daarbij wel op: vanaf het moment dat u zich heeft uitgeschreven, worden uw gegevens gewist.

Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard.

Uw persoonsgegevens worden door Silver Raven op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden.

Voor vragen of opmerkingen: contacteer ons op info@silverraven.be

You are here: Home > Disclaimer

© 2009-2010 Silver Raven, Connecting Experience | Contact | Disclaimer